Nasze pomysły!

AKCJA: DOKOŃCZ ZDANIE – WYRAŹ SIEBIE!

(postawienie tablicy z napisem – początkiem zdania np. Wierzę w … ).

WYKONANIE ARTYSTYCZNEGO GRAFITI NA WYZNACZONEJ ŚCIANIE, MURZE ITP.

UTWORZENIE TEATRU MŁODZIEŻOWEGO.

WYKONANIE ARTYSTYCZNEGO GRAFITI NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH.

WARSZTATY Z TWORZENIA BRAZÓW GRAFITI.

ORGANIZACJA WARSZATÓW ARTYSTYCZNYCH DLA MŁODZIEŻY.

GRUPOWE ZBIERANIE POKEMONÓW.

ORGANIZACJA NOCY FILMOWEJ W PLENERZE.

ORGANIZACJA FESTIWALU KARAOKE.

WARSZTATY KULINARNE DL AMŁODZIEŻY.

KONKURSY FOTOGRAFICZNE.

DZIESIĘCIOLECIE MŁODZIEŻÓWEJ RADY GMINY ŁUBIANKA.

ORGANIZACJA ZABAWY W STYLU ESCAPE ROOM.

ORGANIZACJA WYCIECZEK JEDNODNIOWYCH DO CIEKAWYCH MIEJSC.

ORGANIZACJA KONKURSU WIEDZY O GMINIE ŁUBIANKA.

ORGANIZACAJ „DNI GMINY ŁUBIANKA”.

ORGANIZACJA BALU KARNA ŁOWEGO DLA MŁODZIEŻY.

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

ORGANIZACJA FESTIWALU KOLORÓW.

PRZEPROWADZENIE ANKIET W SZKOŁACH NA TEMAT POTRZEB MŁODZIEŻY.

ORGANIZACJA TZW. QUESTINGU W CIEKAWYCH MIEJSCACH GMINY.

ORGANIZACJA FESTIWALU NOWYCH TALENTÓW.

ORGANIZACJA GIMINNEGO TURNIEJU W GRY KOMPUTEROWE.

ORGANIZACJA MASOWYCH IMPREZ DLA MŁODZIEŻE NP. WSPÓLNY TANIEC ZUMBY.

SPOTKANIA Z LOKALNYMI GWIAZDAMI SPORTU POŁĄCZONE Z WARSZATAMI.

ORGANIZACJA POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW.

ORGANIZACJA POMOCY DLA LUDZI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY.

ORGANIZACJA SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA MŁODZIEŻY

I RODZICÓW.