,,ZIEMIA GOTYKU NA POCZTÓWCE”

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza do udziału w konkursie „ZIEMIA GOTYKU NA POCZTÓWCE” wszystkich mieszkańców ( pow. 14 roku życia ) obszaru LGD Ziemia Gotyku tj. Miasta Chełmża oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice.

Konkurs polega na zaprojektowaniu pocztówki oraz przedstawieniu hasła promującego lokalne zasoby przyrodnicze kulturowe, społeczne, historyczne (materialne i niematerialne) obszaru LGD Ziemi Gotyku, tj. Miasta Chełmża oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice.

Przedmiotem fotografii mogą być: krajobrazy, zabytki, architektura oraz ciekawe miejsca znajdujące się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

Czas trwania konkursu: od 25.04.2018 r do 25.05.2018 roku. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 25.05.2018 r. o godzinie 12:00

Prace należy przesłać  pocztą elektroniczną (na adres: biuro@ziemiagotyku.com) lub złożyć oryginał (w biurze LGD) na nośniku CD/DVD wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 (osoby pełnoletnie) lub załącznik nr 2 (osoby niepełnoletnie) do regulaminu

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY ! 

Więcej informacji na stronie: http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/309-konkursu-ziemia-gotyku-na-pocztowce 

plakat_konkurs_6

image001