Podsumowaliśmy projekt ,,Pamięć i przyjaźń”

W pierwszych tygodniach wakacji we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną przystąpiliśmy do realizacji zadania pn. „Pamięć i przyjaźń” podjętego w ramach inicjatywy „Wspólne dziedzictwo łączy pokolenia Ziemi Gotyku”. Ideą projektu było odnowienie i wzmocnienie międzypokoleniowych więzi oraz ochrona lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego naszej „małej ojczyzny”. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku, pozwoliły nam na przygotowanie reportażu, którego treść stanowiły wywiady z seniorami zamieszkującymi gminę Łubianka oraz zorganizowanie wystawy fotograficznej prezentującej lokalne miejsca pamięci narodowej. Efekty reporterskiej działalności zaprezentowaliśmy podczas podsumowującego spotkania, które odbyło się 13 października br. w Centrum Kultury w Łubiance. W premierowym pokazie dokumentu uczestniczyli jego bohaterowie: Państwo Sabina i Innocenty Gulczyńscy, Pani Helena Kardas oraz Pani Stanisława Głaszcz. Wszystkim, którzy zgodzili się podzielić swoimi wspomnieniami, również nieobecnej Pani Elżbiecie Jarząbkowskiej wręczyliśmy dowody wdzięczności i uznania. Poniżej znajdziecie fotorelację i reportaż.

Wykonanie zadania nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość wielu osób zaangażowanych w jego realizację . W sposób szczególny dziękujemy pani Kierownik Biblioteki Publicznej w Łubiance – Danucie Kwiatkowskiej, za obecność podczas przeprowadzanych wywiadów i pomoc w skomponowaniu reportażu. Słowa podziękowania kierujemy również do pana Marcina Łaukajtysa, którego profesjonalne wskazówki pozwoliły nam wcielić się w rolę reporterów i rzetelnie przygotować się do rozmów z bohaterami dokumentu. Dziękujemy Stowarzyszeniu LGD Ziemia Gotyku za umożliwienie nam udziału w tak szlachetnej inicjatywie.

Rozpoczęta przez nas akcja „zbierania wspomnień” trwa nadal! Zachęcamy do dzielenia się zachowanymi w pamięci obrazami z przeszłości, archiwalnymi zdjęciami, pamiątkami. Naszym marzeniem jest utworzenie bezcennego archiwum, dzięki któremu ocaleje obraz gminy Łubianka sprzed lat.

Wspomnienia można zgłaszać pod nr tel. 603 809 376, mailem: mrg.lubianka@wp.pl 

23

Kliknij ,,Czytaj dalej” aby obejrzeć fotorelacje.

Czytaj dalej „Podsumowaliśmy projekt ,,Pamięć i przyjaźń””