I sesja Młodzieżowej Rady Gminy

         W dniu 8 lipca br. w Urzędzie Gminy odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka. Podczas obrad, nowo wybrani radni otrzymali z rąk Wójta Gminy Jerzego Zająkała i Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Cywińskiego zaświadczenia o wyborze na radnego MRG. W przemówieniach skierowanych do nowego składu MRG, zarówno Wójt Gminy jak i Przewodniczący Rady Gminy, zadeklarowali gotowość współpracy z przedstawicielami młodzieży w realizacji planowanych przedsięwzięć. Młodzi radni zaprezentowali pomysły na najbliższe miesiące swojej działalności, wśród których znalazły się: ogłoszenie konkursu na logo MRG, objęcie opieką cmentarza ewangelickiego w Łubiance, zorganizowanie warsztatów artystycznych, promocję młodzieżowych sukcesów w Informatorze Gminnym, spisywanie kroniki gminnej i utworzenie strony internetowej dla bierzgłowskiego wiatraka.